1. Prijemni ispit za sve upisne programe-smjerove je eliminatoran. U koliko kandidat bude ocjenjen sa negativnom ocjenom iz bilo kojeg sastavnog elementa u sklopu cjelovitog ispitnog programa, ocjenit će se ocjenom nedovoljan (1).
  2. Zahtjevi i kriteriji za polaganje prijemnog ispita će biti objavljeni na oglasnoj tabli i web stranici škole.
  3. Prijemni ispiti se polažu pred stručnom tročlanom komisijom koju imenuje Nastavničko vijeće škole

***

Kandidati koji konkurišu na upisni program za zanimanje muzičar općeg smjera (MOS),

ne moraju imati završenu osnovnu muzičku školu. Program prijemnog ispita obuhvata provjeru elemenata muzičkih sposobnosti u sklopu nastavnih stručnih predmeta Solfeggia i Muzičke teorije.

Kandidati koji konkurišu na upisni program za zanimanje muzičar solist

moraju imati završenu osnovnu muzičku školu odgovarajućeg instrumenta. Prijemni ispit obuhvata instrumentalni program i program nastavnih predmeta Solfeggio i Muzičke teorije.

SPECIFIČNOSTI:

PORED ODSJEKA MUZIČAR OPĆEG SMJERA, BEZ ZAVRŠENE OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE,  MOGU SE UPISATI SLIJEDEĆI UPISNI PROGRAMI:

Kandidati koji konkurišu na upisni program za solo pjevanje ne moraju imati završenu osnovnu muzičku školu. Prijemni ispit obuhvata provjeru vokalnog muzičkog instrumenta, vokalnih sposobnosti, osnovnu muzičku pismenost, muzički ritam, memoriju i intuiciju. Kandidat mora priložiti zdravstveno uvjerenje od specijaliste otorinolaringologa.

Kandidati koji konkurišu na upisni program za zanimanje muzičar udaraljkaš, ne moraju imati završenu osnovnu muzičku školu.

Izuzetno nadareni kandidati koji konkurišu na upisne programe za instrumente koji ne egzistiraju u osnovnim muzičkim školama (oboa, horna, trombon, harfa, fagot…), ne moraju imati završenu osnovnu muzičku školu.

Kandidati koji konkurišu za upisni instrumentalni program – viola, moraju imati završenu osnovnu muzičku školu instrument – violina i mogu na prijedlog stručne ispitne komisije upisati program za violu, a na program instrumenta kontrabas pod istim uvjetima sa završenom osnovnom muzičkom školom na srodnom instrumentu.

Kandidati koji konkurišu na upisni program za zanimanje muzičar saksofonist i trubač moraju imati završenu osnovnu muzičke školu na instrumentima iz skupine limenih ili drvenih duvačkih instrumenata, u koliko su uspješno položio prijemni ispit i na prijedlog stručne ispitne komisije.

Kandidati koji konkurišu na upisne programe duvačkih instrumenata moraju priložiti ljekarsko uvjerenje specijaliste pulmologa.

 

Prijemni ispita za upis u programe baletne umjetnosti
  1. Prijemni ispit je eliminatoran. Ako kandidat bude ocjenjen sa negativnom ocjenom iz jednog od elemenata sastavnog dijela ispitnog programa, bit će ocjenjen sa ocjenom nedovoljan (1).
  2. Kandidati koji konkurišu za upis u program baletne umjetnosti moraju priložiti uvjerenje specijaliste ortopeda o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje zahtjevnih fizičkih i radnih zadataka vezanih za struku.

Sarajevo, 23. 05. 2019. godine.

direktorica Srednje muzičke škole Sarajevo
mr. Tatjana Romanić-Piralić

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *