NAČIN OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA PRIJEMNOG ISPITA

Stručni prijemni ispit na svim odsjecima polaže se pred tročlanom ispitnom komisijom koju imenuje Nastavničko vijeće. Ispitna komisija za zanimanja muzičar solista se bira za svaki instrument pojedinačno ili za grupu srodnih instrumenata gdje je ispitivač nastavnik glavnog predmeta – instrumenta. Članovi ispitne komisiju za zanimanje muzičar općeg smjera (MOS) su nastavnici stručnih teorijskih predmeta. Ispitna komisija se imenuje i za balet, a ispitivač je nastavnik baleta Škole.

1.Kandidati koji konkurišu na upisni program za zanimanje muzičar solista

Program instrumentalnog dijela ispita se boduje sa maksimalnih  40 bodova:

            – Ocjena odličan (5) – vrednuje se sa 40 bodova, 
            – Ocjena vrlodobar (4) – 30 bodova, 
            – Ocjena dobar ( 3)  – 20 bodova, 
            – Ocjena dovoljan (2)  – 10 boda.

Kandidat nije položio prijemni ispit ukoliko dobije ocjenu nedovoljan (1).

Solfeggio i Muzička teorija se boduje sa maksimalnih 10 bodova:

– Ocjena odličan (5) – vrednuje se sa10 bodova,
– Ocjena vrlodobar (4) – 8 bodova,
– Ocjena dobar ( 3)  – 6 bodova,
– Ocjena dovoljan (2)  – 3 boda.

Kandidat nije položio prijemni ispit ukoliko dobije ocjenu nedovoljan (1).

Maksimalan broj bodova koje kandidat moće ostvariti na cjelokupnom prijemnom ispitu je 50.

 

2.Kandidati koji konkurišu na upisni program za zanimanje muzičar općeg smjera i zanimanja za koja nije uvijet završena osnovna muzička škola

Stručni ispit iz nastavnog programa Solfeggio i Muzička teorija se boduje:

– Ocjena odličan (5) – 40 bodova,
– Ocjena vrlodobar (4) – 30 bodova,
– Ocjena dobar ( 3) – 20 bodova,
– Ocjena dovoljan (2) – 10 bodova.

Ocjena prijemnog ispita, odnosno broj bodova za stručna zvanja muzičar općeg smjera i muzičar pjevač se utvrđuje  prosjekom ocjena od dovoljan (2) do odličan (5) dobijenih iz kategorija: solfeggio, muzička teorija, sluh, memorija i ritam. Učenik nije položio prijemni ispit ukoliko iz bilo koje kategorije cjelokupnog ispita dobije ocjenu nedovoljan (1).

2 Comments

  • by Football Solutions Women’s EURO 2013 – Scotland-Spain Lineups Posted 10/11/2018 8:49 pm

    The Scottish Football Association has announced its backing for UEFA general secretary Gianni Infantino in Friday’s scheduled FIFA presidential election. SFA back Gianni Infantino ahead of Friday’s FIFA presidential election 

  • by futbol.run Grand finale for Ferrara – News Posted 19/11/2018 7:17 pm

    Armenia staged a dramatic comeback to earn their first victory in World Cup 2018 qualifying. Trailing 2-0 against Montenegro at half-time, Armenia scored a sensational winner in the 94th minute. Henrikh Mkhitaryan’s Armenia stage stunning comeback against Montenegro to claim first victory of World Cup 2018 qualifying campaign

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *