PARTICIPACIJA TROŠKOVA REALIZACIJE PRIPREMNE / INSTRUKTIVNE NASTAVE

Pripremnu / instruktivnu stručnu nastavu participiraju zainteresovani kandidati i nije obavezna.

Iznos participacije po upisnim programima:

–          Solistički smjer – 20 časova; 200 KM ( dvijestotine konvertibilnih maraka) – 10 časova individualne nastave i 10 časova nastave iz stručnih predmeta Solfeggio i Muzička teorija.

NAPOMENA: pripremna / instruktivna nastava za solistički smjer isključivo podrazumjeva pohađanje sva tri predmeta i nije moguć samostalni odabir jednog od nastavnih predmeta

–          Muzičar općeg smjera10 časova; 80 KM (osamdeset konvertibilnih maraka) – 5 časova nastave iz stručnog predmeta Solffeggio i 5 časova- Muzička teorija.

Zainteresirani kandidati za pripremnu / instruktivnu nastavu mogu se prijaviti u periodu od 27. 05. 2018. do 04. 06. 2018. godine u sekretarijatu škole od 10:00 do 12:00 sati. Pri ćemu će dobiti obrazac za prijavu i informacije o načinu participacije.

Upute za ispunjavanje uplatnica na ime participacije troškova pripremne / instruktivne nastave možete preuzeti na slijedećem linku:

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE PARTICIPACIJE PRIPREMNE / INSTRUKTIVNE NASTAVE

Sve potrebne informacije vezano za pripremnu / instruktivnu nastavu / prijemni ispit i plan upisa moći će se pronaći na web stranici škole www.muzickasa.edu.ba , e-mail: musicsch@bih.net.ba, kao i putem telefona na broj: 033 441 958 ili 033 207 951 (fax).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *