PARTICIPACIJA TROŠKOVA REALIZACIJE PRIPREMNE / INSTRUKTIVNE NASTAVE

Pripremnu / instruktivnu stručnu nastavu participiraju zainteresovani kandidati i nije obavezna.

Iznos participacije po upisnim programima:

–          Solistički smjer – 20 časova; 200 KM ( dvijestotine konvertibilnih maraka) – 10 časova individualne nastave i 10 časova nastave iz stručnih predmeta Solfeggio i Muzička teorija.

NAPOMENA: pripremna / instruktivna nastava za solistički smjer isključivo podrazumjeva pohađanje sva tri predmeta i nije moguć samostalni odabir jednog od nastavnih predmeta

–          Muzičar općeg smjera10 časova; 80 KM (osamdeset konvertibilnih maraka) – 5 časova nastave iz stručnog predmeta Solffeggio i 5 časova- Muzička teorija.

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 07 juni 2019. godine

Upute za ispunjavanje uplatnica na ime participacije troškova pripremne / instruktivne nastave:

ZANIMANJE MUZIČAR OPĆEG SMJERA (MOS)
Uplatio je: Upisati ime, adresu i telefon
Svrha doznake: Pripremna i instruktivna nastava (MOS)
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun primaoca: 141 196 532 000 8475
Iznos: KM 80,00 (osamdeset KM)
Broj poreznog obveznika: Upisati matični broj uplatioca
Vrsta prihoda: 722631
Općina: 109
Poziv na broj: 000 000 0000
Budžetska organizacija: 2103010

ZANIMANJE MUZIČAR SOLIST
Uplatio je: Upisati ime, adresu i telefon
Svrha doznake: Pripremna i instruktivna nastava (SOLISTIČKI SMJER)
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun primaoca: 141 196 532 000 8475
Iznos: KM 200,00 (dvijestotine KM)
Broj poreznog obveznika: Upisati matični broj uplatioca
Vrsta prihoda: 722631
Općina: 109
Poziv na broj: 000 000 0000
Budžetska organizacija: 2103010

Sve potrebne informacije vezano za pripremnu / instruktivnu nastavu / prijemni ispit i plan upisa moći će se pronaći na web stranici škole www.muzickasa.edu.ba , e-mail: info@muzickasa.edu.ba, kao i putem telefona na broj: 033 441 958 ili 033 207 951 (fax).

23. 05. 2019. god.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *