Asim Gadžo

Asim Gadžo predaje predmete Horna, Kamerna muzika i Korepeticija. Magistrirao je hornu u klasi prof. Rolanda Bergera. Usavršavao se na seminarima kod Jože Rošera (Slovenija), Boštjana Lipovšeka (Slovenija), Adama Fridricha (Mađarska), Fridricha Gablera (Austrija). Honorarni je član Sarajevske filharmonije (prva horna), te profesor horne i kamerne muzike na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Na federalnim takmičenjima učenika i studenata muzike njegovi učenici su osvojili jednu prvu, tri druge, jednu treću nagradu i jednu pohvalu.