Adnan Buljušmić

Adnan Buljušmić, profesor violine,  je prvi i drugi ciklus sudija završio na  Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Radoslave Medle. Tokom studija pohađao je majstorske radionice kod prof. Patyra Mariusz (23-30.01.2005, Dubrovnik), prof. Sergej Kravčenko (17.01-23.01.2011, Dubrovnik) i  prof. Pavel Vernikov (intenzivni majstorski kurs violine u Novom Sadu, april 2011.). Bio je učesnik seminara za gudače „Young Euro Classic“ u Berlinu 2009, 2010. i 2011, te Sarajevo Chamber Music Festivala 2011. i 2013. godine. Uzeo je učešće na 11. Međunarodnom gudačkom natjecanju, Rudolf Matz, 07.01.2006-19.01.2013. u Dubrovniku, te osvojio prvo mjesto na Solističkom internacionalnom takmičenju u Sarajevu 2008. godine i Kamernom internacionalnom takmičenju (gudački kvartet) u Sarajevu 2009. godine.