Ana Pokrklić

Ana Pokrklić je diplomirala flautu u klasi profesora Bećira Drnde. U Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo predaje predmete Flauta, Kamerna muzika i Korepeticija. Pohađala je majstorske radionice kod Pierrea Yvesa Artauda, Janosa Balinta, Laure Levai-Aksin, Patricka Galloisa i Ljubiše Jovanovića. Članica je Dua WE sa prof. Belmom Tuzović Mujkić (gitara). Njeni učenici su osvojili sedam specijalnih nagrada u kategorijama flauta solo i kamerna muzika, veliki broj prvih i drugih nagrada, kako na federalnom, tako i na međunarodnim takmičenjima.