Mela Bajrambašić

Mela Bajrambašić je stekla titulu magistar muzike- klavir u klasi prof. Borisa Kraljević na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. U Srednjoj muzičkoj školi predaje predmete Klavir, Kamerna muzika i Korepeticija. Usavršavala se na mastorskim radionicama u Austriji, Hrvatskoj i Srbji kod prof. J. Novotny, prof. P. Toperczer,  Prof. R.Dalibaltayan,  Prof. J.Gubaidullina i  Prof. B.Kraljević. Aktivna je kao korepetitor, te je član žirija na mnogim takmičenjima. Na federalnim takmičenjima njeni učenici su osvojili pet prvih i jednu treću nagradu, a na međunarodnim takmičenjima (Italija, Slovenija, Hrvatsk i Srbija) četiri prve, jednu drugu i dvije treće nagrade.