Nevena Slijepčević

Nevena Slijepčević je studij klavira završila na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Nede Stanković. U Srednjoj muzičkoj školi predaje predmete Klavir, Korepeticija i Kamerna muzika. Usavršavala se na majstorskim radionicama kod prof. Davida Wilde (Engleska) i prof. Lydie Jordon (Francuska). Aktivna je kao korepetitor za solo pjevače, gudače (viola i violina), duvače (flauta, klarinet, saksofon i horna) i balet. Dobitnica je brojnih nagrada u BIH i inostranstvu u svojstvu korepetitora sa učenicima različitih instrumenata (violina, viola, solo pjevanje, flauta, klarinet i saksofon), a njeni učenici su osvojili brojne nagrade na takmičenjima u BiH.