Sabina Šehović

Sabina Šehović u Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo predaje predmete Udaraljke, Kamerna muzika, Korepeticija i Čitanje orkestarskih dionica. Studij udaraljki je završila na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasama prof. Joakim Anterot i prof. Davor Maraus, te stekla titule bachelor (2010.) i magistar muzičkih umjetnosti-udaraljke (2011.). Tokom i nakon školovanja se usavršavala na majstorskim radionicama kod Anders Astrand, Anders Loguin, Joakim Anterot, Evelyn Glennie i dr. Kao kamerni i orkestarski muzičar učestvovala je na festivalima Muzika na žici, Sarajevska zima, Aurora Music Festival (Švedska), Mittelfest (Italija), Festival Ljubljana (Slovenija) i mnogi drugi. Sarađuje sa orkestrima Sarajevska filharmonija, Dubrovački simfonijski orkestar i Orkestar HNK Split. Bila je članica ansambala za kamernu muziku Winds of Change i aMAS. Kao nastavnica udaraljki radila je u Osnovnoj muzičkoj školi Ilidža, te u UG „Mali Mozart“. Od 2018. predaje timpane sa udaraljkama i kamernu muziku za udaraljke u JU Srednja muzička škola Zenica. Na Otvorenom federalnom takmičenju učenika i studenata muzike njeni učenici su osvojili dvije specijalne nagrade.