PROGRAM I NAČIN POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA ZANIMANJE BALETNI IGRAČ / IGRAČICA

Program prijemnog ispita:

  • obavezne vježbe baletne tehnike iz nastavnog programa osnovne baletne škole (vježbe pored štapa, vježbe na sredini sale, alegro i vježbe na prstima).
  • Vježbe prezentira baletni pedagog u dogovoru sa ostalim članovima ispitne komisije i u saradnji sa korepetitoroom (klavirista).
  • Nakon završene provjere obaveznih vježbi kandidati mogu, po slobodnom izboru, da izvedu i jednu varijaciju iz kasičnog baletnog repertoara.

10197 Comments