Za zanimanje muzičar solist prijemni ispit se sastoji iz dva dijela:

1. ispita iz glavnog predmeta  (instrumenta)
2. ispit iz Solfeggia i Muzičke teorije

ZAHTJEVI PRIJEMNOG ISPITA ZA ZANIMANJE MUZIČAR   SOLIST – ISPIT IZ GLAVNOG PREDMETA (INSTRUMENTA)

Prije prijemnog ispita, obavezno je ispitnoj prijemnoj komisiji priložiti notni zapis programa koji se izvodi

Solo pjevanje 

 • Dvije pjesme različitog stila

 • Na prijemnom ispitu za upis na solo pjevanje prioritetan je glasovni materijal, obim glasa, sluh, odgovarajuće godine i zdravlje

Klavir 

 • Jedna skala prema programu klavira za VI razred muzičke škole

 • jedna etida (Czerny Op.299 III i IV svezak; C. Bulow: II i III svezak, i ostale etide slične težine)

 • jedna polifona kompozicija iz perioda baroka, J. S. Bach: jedna dvoglasna invencija ( c mol, D dur, Es dur, E dur, e mol, G dur, g mol, A dur, B dur, h mol)

 • jedna klasična sonata u cjelini: J. Haydn: Sonata D dur HOB XVI/ 37, Sonata cis mol HOB XVI/36, Sonata D dur HOB XVI/ 14, Sonata F dur HOB XVI/21, Sonata e mol HOB XVI: 34, Sonata G dur HOB XVI/27; W. A. Mozart: Sonata C dur KV 309, Sonata C dur KV 310, Sonata C dur KV 330, Sonata A dur KV 331, Sonata F dur KV 332, Sonata B dur KV 570; L. van Beethoven: Sonata Op.79 G dur; Druge sonate slične težine drugih ili istih kompozitora iz perioda klasicizma

 • jedan komad po vlastitom izboru iz 19. ili 20. stoljeća

  Program prijemnog ispita se izvodi napamet.

 Udaraljke 

 • Ukoliko učenik ima završenu osnovnu muzičku školu za udaraljke, svira program završnog ispita za šesti razred osnovne muzičke škole, smjer udaraljke. Program prijemnog ispita učenik izvodi napamet

 • Ukoliko učenik nema završenu osnovnu muzičku školu ispit se sastoji iz provjere sluha, motorike, memorije i ritma

Harfa  

 • Ispit se sastoji iz provjere sluha, memorije i ritma na način kako je to dato u zahtjevima za predmete Solfeggio i Muzička teorija. Prijemnom ispitu mogu pristupiti i učenici bez završene osnovne muzičke škole

 Violina

 • Skala / ljestvica kroz 3 oktave (durska i istoimena molska) sa trozvucima (durski i molski kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord) i četverozvucima (umanjeni i dominantni septakord)

 • dvije etide ili jedna etida i jedan komad

 • Prvi ili drugi i treći stav koncerta

  Program prijemnog ispita se izvodi napamet

Viola

 • Skala / ljestvica kroz 3 oktave (durska i istoimena molska) sa trozvucima (durski i molski kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord) i četverozvucima (umanjeni i dominantni septakord)

 • dvije etide ili jedna etida i jedan komad

 • Prvi ili drugi i treći stav koncerta

Program prijemnog ispita se izvodi napamet

Violončelo

 • skala / ljestvica kroz 3 oktave sa štrihovima (détaché, martelé, spiccato, sautillé, staccato), trozvucima

(durski i molski) i četverozvucima (dominantni i umanjeni)

 • dvije etide ili jedna etida i jedan komad

 • Prvi ili drugi i treći stav koncerta

  Program prijemnog ispita se izvodi napamet

Kontrabas

 • jedna durska skala sa trozvucima do VII pozicije

 • M. Prosinek Škola za kontrabas II dio (jednu vježbu po izboru)

 • F. Nani Škola kontrabas (jednu vježbu po izboru)

 • jedan komad (komad uz klavirsku pratnju)

Program prijemnog ispita se izvodi napamet

Gitara

 • jedna etida

 • jedna polifona kompozicija

 • jedan stav sonate / sonatine

 • jedan komad

 • čitanje s lista

 • dvooktavna ljestvica

Program prijemnog ispita se izvodi napamet.

Duhački/puhački instrumenti

Flauta, Oboa, Klarinet, Fagot, Saksofon, Truba, Trombon, Horna.

Učenici koji konkurišu za upis na jedan od duvačkih/puhačkih instrumenata na prijemnom ispitu sviraju program iz završnog razreda osnovne muzičke škole

Ispitni zahtjevi:

 • jedna skala / ljestvica

 • dvije etide

 • jedan muzički komad

 • jedan stavak cikličnog oblika – po izboru

Program prijemnog ispita se ne mora izvoditi napamet osim za instrument flautu gdje kandidat izvodi napamet komad i stav koncerta.  Komad, sonata i stav koncerta se izvodi uz klavirsku pratnju za sve duvačke instrumente.

Harmonika

 • jedna durska i molska skala / ljestvica (četveroglasno, kroz dvije oktave, dominantni / umanjeni septakord)

 • jedna koncertna etida ili (1 etida sa tehnickim zahtjevima za desnu ruku, jedna etida sa tehničkim zahtjevima za lijevu ruku)

 • polifona kompozicija (preludij i fuga, fugetta, dvoglasna invencija)

 • ciklična kompozicija u cjelosti (sonata, svita, tema sa varijacijama)

 • jedna jednostavačna kompozicija – komad

 • jedna kompozicija mora biti pisana originalno za harmoniku

  Program prijemnog ispita se izvodi napamet

ZAHTJEVI PRIJEMNOG ISPITA ZA SOLFEGGIO I MUZIČKU TEORIJU

Zanimanje muzičar solist

 • Provjera sluha i memorije: izvođenje pjesme po vlastitom izboru, reprodukcija pojedinačnih i akordskih tonova odsviranih na klaviru (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće melodijske fraze (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće ritamske cjeline (neutralni slog);

 • Melodijsko područje: izvođenje 2 meloritamska  á vista primjera (dur i odgovarajući mol do 2 predznaka), 1 primjer  u violinskom i 1 primjer u bas ključu (dvodjelna i četverodjelna podjela dobe).

 • Ritamsko područje:  izvođenje 2 á vista ritamska primjera u različitim jedinicama mjere (polovinska, četvrtinska i osminska jedinica mjere);

 • Muzička teorija (pismena provjera): identifikacija tonova u violinskom i bas ključu –  opseg od c- c3, identifikacija durskih i molskih ljestvica na osnovu predznaka, durska i molska ljestvica sa svim elementima: stupanj, stepen i polustepen, identifikacija intervala do oktave – veličina i vrsta (čisti, veliki i mali intervali), oznake za tempa i dinamiku. Izbor meloritamskih i ritamskih  á vista primjera, kao i primjere zadataka za Muzičku teoriju  kandidati mogu preuzeti u prostorijama škole

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail: upis@muzickasa.edu.ba

13433 Comments