Zahtjevi prijemnog ispita za baletnog igrača/igračicu 

Obavezne vježbe: 

  1. vježbe pored štapa,  
  2. vježbe na sredini sale,  
  3. allegro 
  4. vježbe na prstima 

Vježbe prezentira baletni pedagog u dogovoru sa ostalim članovima ispitne komisije i u saradnji sa korepetitoroom (klavirista).  

Dodatni (neobavezni) program: 

Nakon završene provjere obaveznih vježbi kandidati mogu, po slobodnom izboru, izvesti jednu varijaciju iz kasičnog baletnog repertoara.