Ustav

Ustav-Kantona-Sarajevo

Zakoni

Okvirni-Zakon-o-osnovnom-i-srednjem-obrazovanju-u-Bosni-i-Hercegovini

Zakon-o-srednjem-obrazovanju-Kantona-Sarajevo

Zakon-o-izmjeni-zakona-o-srednjem-obrazovanju

ZAKON-O-IZMJENAMA-I-DOPUNAMA-ZAKONA-O-SREDNJEM-OBRAZOVANJU-33-21

Zakon-o-radu-Federacije-BiH

ZAKON-O-IZMJENAMA-ZAKONA-O-RADU-44-22

ZAKON-O-IZMJENAMA-I-DOPUNAMA-ZAKONA-O-RADU-89-18

Zakon-o-javnim-nabavkama

ZAKON-O-IZMJENAMA-I-DOPUNAMA-ZAKONA-O-JAVNIM-NABAVKAMA-59-22

Kolektivni ugovor

KOLEKTIVNI-UGOVOR

Pravilnici

Pedagoški-standardi-i-normativi-za-srednje-obrazovanje-Kantona-Sarajevo

IZMJENE-PEDAGOSKIH-STANDARDA-I-NORMATIVA-45-20

IZMJENE-PEDAGOSKIH-STANDARDA-I-NORMATIVA-7-21

Pravilnik-o-vođenju-pedagoške-dokumentacije-i-evidencije-u-srednjoj-školi-i-domu-učenika

Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-pravilnika-o-vođenju-pedagoške-dokumentacije-i-evidencije-u-srednjoj-školi-i-domu-učenika

PRAVILNIK-O-IZMJENAMA-PRAVILNIKA-O-VODENJU-PEDAGOSKE-DOKUMENTACIJE-I-EVIDENCIJE-U-SREDNJOJ-SKOLI-I-DOMU-UCENIKA-25-21

Pravilnik-o-praćenju-vrednovanju-i-ocjenjivanju-učenika-osnovnih-i-srednjih-škola-u-Kantonu-Sarajevo

PRAVILNIK-O-DOPUNI-PRAVILNIKA-O-PRACENJU-VREDNOVANJU-I-OCJENJIVANJU-UCENIKA-OSNOVNIH-I-SREDNJIH-SKOLA-U-KANTONU-SARAJEVO-13-20

Pravilnik-o-sadržaju-i-načinu-polaganja-mature

PRAVILNIK-O-IZMJENAMA-I-DOPUNAMA-PRAVILNIKA-O-SADRZAJU-I-NACINU-POLAGANJA-MATURE-U-GIMNAZIJI-UCITELJSKOJ-UMJETNICKOJ-TEHNICKOJ-I-SRODNOJ-SKOLI-16-07

PRAVILNIK-O-ORGANIZACIJI-I-REALIZACIJI-IZLETA-STUDIJSKIH-POSJETA-EKSKURZIJA-KAMPOVANJALOGOROVANJA-DRUSTVENOKORISNOG-RADA-SKOLE-U-PRIRODI-15-22

Pravilnik-o-ishrani-učenika-u-osnovnim-i-srednjim-školama-KS

Pravilnik-o-inkluzivnom-obrazovanju

PRAVILNIK-S-KRITERIJIMA-ZA-PRIJEM-RADNIKA-U-RADNI-ODNOS-U-SREDNJIM-SKOLAMA-KAO-JAVNIM-USTANOVAMA-NA-PODRUCJU-KANTONA-SARAJEVO

Pravilnik-o-ocjenjivanju-napredovanju-i-sticanju-stručnih-zvanja-odgajatelja-profesora-nastavnika-i-stručnih-saradnika-u-predškolskim-ustanovama-osnovnim-srednjim-školama-i-domovima-učenika

PRAVILNIK-O-IZMJENAMA-PRAVILNIKA-S-KRITERIJIMA-ZA-PRIJEM-RADNIKA-U-RADNI-ODNOS-U-SREDNJIM-SKOLAMA-KAO-JAVNIM-USTANOVAMA-NA-PODRUCJU-KANTONA-SARAJEVO

PRAVILNIK-S-KRITERIJIMA-ZA-PROGLASENJE-RADNIKA-ZA-CIJIM-RADOM-JE-POTPUNO-ILI-DJELIMICNO-PRESTALA-POTREBA-U-OSNOVNIM-I-SREDNJIM-SKOLAMA-KS

PRAVILNIK-O-IZBORU-NADLEZNOSTIMA-I-NACINU-RADA-SKOLSKIH-ODBORA-SREDNJIH-SKOLA-KANTONA-SARAJEVO

Pravilnik-o-internoj-evaluaciji-znanja-učenika-osnovnih-i-srednjih-škola-i-eksternoj-procjeni-znanja-učenika-osnovnih-škola-Kantona-Sarajevo

PRAVILNIK-O-IZMJENI-PRAVILNIKA-O-INTERNOJ-EVALUACIJI-ZNANJA-UCENIKA-OSNOVNIH-I-SREDNJIH-SKOLA-U-KANTONU-SARAJEVO-17-18

PRAVILNIK-O-NEPRAVDANOM-IZOSTAJANJU-SA-NASTAVE

Ostali propisi