Rukovodni radnici i stručni saradnici

Tatjana Romanić

Tatjana Romanić

Direktorica

Alma Taso

Alma Taso

Sekretar

Lejla Bašić

Lejla Bašić

Samostalni referent za plan i analizu

Nastavnici

Milica Pap

Milica Pap

Klavir

Aida Dreca

Aida Dreca

Klavir

Lejla Šehić

Lejla Šehić

Klavir

Oskar Prebanić

Oskar Prebanić

Likovna kultura

Beća Amela

Beća Amela

Italijanski jezik

Aida Zuko

Aida Zuko

Historija

Željka Andrić

Željka Andrić

Hor, sviranje horskih partitura i dirigovanje

Amra Ajdin

Amra Ajdin

Kultura religije, Sociologija

Azra Medara

Azra Medara

Vjeronauka

Sabina Borovac

Sabina Borovac

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

Boško Jović

Boško Jović

Gitara

Sanja Rilov Bejdić

Sanja Rilov Bejdić

Solo pjevanje

Asim Gadžo

Asim Gadžo

Horna

Amra Hodžić

Amra Hodžić

Violina

Amna Kruhović

Amna Kruhović

Historija muzike, vokalna tehnika i av tehnika

Amela Dervišević

Amela Dervišević

Violončelo

Alen Hodžić

Alen Hodžić

Harmonika

Admir Kustura

Admir Kustura

Solfeggio i muzička teorija

Tijana Vignjević

Tijana Vignjević

Orkestar, poznavanje muzičkih instrumenata i sviranje horskih partitura

Svjetlana Kosorić

Svjetlana Kosorić

Solo pjevanje

Selma Nukić

Selma Nukić

Harmonija

Samir Fejzić

Samir Fejzić

Kontrapunkt

Roko Džuzel

Roko Džuzel

Udaraljke

Nerma Pilav

Nerma Pilav

Demokratija, Bibliotekar

Mersiha Habibović

Mersiha Habibović

Engleski jezik i književnost

Melita Čičić

Melita Čičić

Harmonika, orkestar harmonika

Jasna Prguda

Jasna Prguda

Muzički oblici i harmonija

Emir Brkić

Emir Brkić

Klarinet

Edina Barudanović

Edina Barudanović

Solfeggio i muzička teorija

Cico Adnan

Cico Adnan

Klarinet i saksofon

Belma Kurtanovic

Belma Kurtanovic

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

Radnici tehničke, higijenske i sigurnosne službe

Ramiza Aganović

Ramiza Aganović

Radnica na održavanju čistoće

Sedija Džuho

Sedija Džuho

Radnica na održavanju čistoće

Sadika Čaušević

Sadika Čaušević

Radnica na održavanju čistoće