Adresa:
Josipa Štadlera 1/1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 033 441 958
Tel/Fax: 033 207 951

Website: www.muzickasa.edu.ba
Email: info@muzickasa.edu.ba

INFORMACIJE ZA ONLINE UPIS U ŠK. 2020/21.
Email: upis@muzickasa.edu.ba