Kriteriji upisa 

Minimalan broj bodova je 63. Taj broj je zbir: 

  1. postignutih rezultata tokom školovanja 
  2. bodovanje relevantnih predmeta – maternji jezik, engleski jezik i muzička kultura 
  3. rezultata postignutih na osnovu eksterne mature   
  4. bodova osvojenih na takmičenjima (Svi rezultati takmičenja (I, II i III mjesto / nagrada) iz muzičkih disciplina se upisuju u redovnoj osnovnoj školi uz priloženu diplomu) 

Paralelno pohađanje 

Srednja muzička škola se može upisati kao paralelna škola, tj. istovremeno pohađati sa još jednom srednjom školom (učenik pohađa samo nastavu predmeta koje nema u drugoj školi). 

Prijemni ispit- obavezan!  

Prijavljeni kandidati polažu obavezni prijemni ispit prema načinu kako je to propisano važećim NPP za Srednju muzičku školu. Prijemni ispit se održava u mjesecu junu, a najkasnije do dva dana prije završetka online upisa u Kantonu Sarajevo. Tačno vrijeme prijemnog ispita će biti objavljeno na web-stranici Škole.  

Prijemni ispit je eliminatoran.