Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22, 22/22), uz Saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15605-14/22 od 22.12.2022.godine, te na osnovu Odluke Školskog odbora JU SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE SARAJEVO broj: 01.1- 45-3/22 od 16.01.2023. godine, JU SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA SARAJEVO raspisuje

JAVNI KONKURS za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022/2023. godini.

Više detalja vezanih za konkurs pogledajte na sljedećem linku: http://muzickasa.edu.ba/wp-content/uploads/2023/01/TEKST-KONKURSA-januar-2023.pdf