PRIPREMNA / INSTRUKTIVNA NASTAVA

Za sve zainteresirane kandidate Srednja muzička škola Sarajevo će organizirati pripremnu / instruktivnu nastavu iz nastavnih predmeta koji se polažu na eliminatornom prijemnom ispitu. Pripremna / instruktivna nastava ima za cilj da kandidatima omogući konkretnije upoznavanje sa specifičnostima i zahtjevima nastavnih programa i zahtjeva prijemnog ispita, načinom rada, te uvid u vlastite sklonosti, sposobnosti i profesionalno opredjeljenje kandidata.

Termini pripremne / instruktivne nastave su:

 

Od 03. 06. do 22. 06. 2019. godine. – individualna pripremna / instruktivna nastava za sve instrumente solističkog smjera i solo pjevanja 10 časova u terminima po dogovoru sa predmetnim profesorom.

Od 10. 06. do 14. 06. 2019. godine – pripremna / instruktivna nastava iz nastavnog predmeta Solfeggio i Muzička teorija za sve upisne programe (muzičar općeg smjera i solistički smjer) u terminu koji će biti naknadno objavljen na web stranici škole. www.muzickasa.edu.ba/

Pripremnu / instruktivnu nastavu finansiraju zainteresirani kandidati i nije obavezna. Iznos kojim se finansira pripremna / instruktivna nastava će biti objavljen na web stranici škole www.muzickasa.edu.ba/

 

15219 Comments