Greta Šećerkadić-Ganović

Greta Šećerkadić-Ganović predaje predmete Klavir, Kamernu muziku i Korepeticiju. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji Novi Sad (specijalista umjetnosti-pijanista) u klasi prof. Jokut Mihailović. Usavršavala se na majstorskim radionicama kod Jokut Mihailović, Kemal Gekić, Albo Valdma, Konstantin Bogino i Evgenij Korolijov. Ostvarila je mnogobrojne nagrade i priznanja (za solo i kamernu muziku) federalnim i internacionalnim takmičenjima.

Neke od zapaženijih nagrada i priznanja su pobjeda na Chopin Festu u Beogradu, zlatna medalja (starija kategorija) na Banjalučkom bijenalu- internacionalnom pijanističkom takmičenju, prva nagrada (starija kategorija) na Internacionalnom pijanističkom takmičenju u Nišu, zlatna medalja (starija kategorija) na Slobomir- internacionalnom takmičenju, prva nagrada na International competition for classical music, art in Vales, u Makedoniji, zahvalnica od Federalnog ministarstva za postignute rezultate rada, počasna diploma za osvjeno prvo mjesto (Davorin Jenko- Beograd), priznanje za ostvarene rezultate rada na Slobomir Internacionalnom pijanističkom takmičenju u Bijeljini, priznanje za rad na Banjalučkom bijenalu, sa kamernim ansamblom (osmororučno) osvojeno više nagrada. Uručena joj je i zahvalnica Muzičke akademije Sarajevo za uspješnu saradnju u pravcu razvoja Muzičke akademije, muzičke umjetnosti, nauke i pedagogije u Bosni i Hercegovini. Učestvovala je kao član žirija na nekoliko internacionalnih takmičenja.