Zahtjevi prijemnog ispita za klavir 

  1. jedna skala prema programu klavira za VI razred osnovne muzičke škole,  
  2. jedna etida (Czerny Op.299 III i IV svezak; C. Bulow: II i III svezak, i ostale etide slične težine), 
  3. jedna polifona kompozicija iz perioda baroka, J. S. Bach: jedna dvoglasna invencija ( c mol, D dur, Es dur, E dur, e mol, G dur, g mol, A dur, B dur, h mol),  
  4. jedna klasična sonata u cjelini: J. Haydn: Sonata D dur HOB XVI/ 37, Sonata cis mol HOB XVI/36, Sonata D dur HOB XVI/ 14, Sonata F dur HOB XVI/21, Sonata e mol HOB XVI, Sonata G dur HOB XVI/27; W. A. Mozart: Sonata C dur KW 309, Sonata C dur KW 310, Sonata C dur KW 330, Sonata A dur KW, Sonata F dur KW 332, Sonata B dur KW 570; L. van Beethoven: Sonata Op.79 G dur; Druge sonate slične težine drugih ili istih kompozitora iz perioda klasicizma,  
  5. jedan komad po vlastitom izboru iz 19. ili 20. stoljeća.  

Program prijemnog ispita se izvodi napamet. 

Zahtjevi prijemnog ispita Solfeggia i Muzičke teorije 

  1. provjera sluha i memorije: izvođenje pjesme po vlastitom izboru, reprodukcija pojedinačnih i akordskih tonova odsviranih na klaviru (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće melodijske fraze (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće ritamske cjeline (neutralni slog) 
  2. melodijsko područje: izvođenje 2 meloritamska á vista primjera (dur i odgovarajući mol do 2 predznaka), 1 primjer u violinskom i 1 primjer u bas ključu (dvodjelna i četverodjelna podjela dobe) 
  3. ritamsko područje: izvođenje 2 á vista ritamska primjera u različitim jedinicama mjere (polovinska, četvrtinska i osminska jedinica mjere) 
  4. muzička teorija: identifikacija nota u violinskom i bas ključu – opseg od c- c 3 , identifikacija durskih i molskih ljestvica na osnovu predznaka, durska i molska ljestvica sa svim elementima: stupanj, stepen i polustepen, identifikacija intervala do oktave – veličina i vrsta (čisti, veliki i mali intervali), oznake za tempa i dinamiku. Izbor meloritamskih i ritamskih á vista primjera, kao i primjere zadataka za Muzičku teoriju kandidati mogu preuzeti na web stranici škole 

LINK: Pripremna nastava
LINK: Radni materijali za predmet Solfeggio i Muzička teorija