Zahtjevi prijemnog ispita za harfu 

  1. ponavljanje ritmičkih primjera koje svira professor 
  2. izvedba kompozicije pripremljene na pripremnoj nastavi 

Instrument harfu mogu upisati učenici koji su završili bilo koji odsjek osnovne muzičke škole. 

Zahtjevi prijemnog ispita Solfeggia i Muzičke teorije 

  1. provjera sluha i memorije: izvođenje pjesme po vlastitom izboru, reprodukcija pojedinačnih i akordskih tonova odsviranih na klaviru (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće melodijske fraze (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće ritamske cjeline (neutralni slog) 
  2. melodijsko područje: izvođenje 2 meloritamska á vista primjera (dur i odgovarajući mol do 2 predznaka), 1 primjer u violinskom i 1 primjer u bas ključu (dvodjelna i četverodjelna podjela dobe) 
  3. ritamsko područje: izvođenje 2 á vista ritamska primjera u različitim jedinicama mjere (polovinska, četvrtinska i osminska jedinica mjere) 
  4. muzička teorija: identifikacija nota u violinskom i bas ključu – opseg od c- c 3 , identifikacija durskih i molskih ljestvica na osnovu predznaka, durska i molska ljestvica sa svim elementima: stupanj, stepen i polustepen, identifikacija intervala do oktave – veličina i vrsta (čisti, veliki i mali intervali), oznake za tempa i dinamiku. Izbor meloritamskih i ritamskih á vista primjera, kao i primjere zadataka za Muzičku teoriju kandidati mogu preuzeti na web stranici škole 

LINK: Pripremna nastava
LINK: Radni materijali za predmet Solfeggio i Muzička teorija