Ispitni zahtjevi za gudačke instrumente 

Violina, Viola, Violončelo: 

 1. skala kroz 3 oktave (durska i istoimena molska) sa trozvucima (durski i molski kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord) i četverozvucima (umanjeni i dominantni septakord),  
 2. jedna ili dvije etide,  
 3. jedan komad,  
 4. I ili II i III stav koncerta.  

Program prijemnog ispita se izvodi napamet. 

Instrument viola može upisati i učenik koji je završio violinu u osnovnoj muzičkoj školi. 

Kontrabas 

 1. jedna durska skala sa trozvucima do VII pozicije;  
 2. M. Prosinek Škola za kontrabas II dio (jednu vježbu po izboru);  
 3. F. Nani Škola kontrabas (jednu vježbu po izboru), 
 4. jedan komad, 
 5. komad uz klavirsku pratnju.  

Program prijemnog ispita se izvodi napamet. 

Instrument kontrabas može upisati učenik koji je završio bilo koji odsjek u osnovnoj muzičkoj školi. 

 

Zahtjevi prijemnog ispita Solfeggia i Muzičke teorije 

 1. provjera sluha i memorije: izvođenje pjesme po vlastitom izboru, reprodukcija pojedinačnih i akordskih tonova odsviranih na klaviru (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće melodijske fraze (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće ritamske cjeline (neutralni slog) 
 2. melodijsko područje: izvođenje 2 meloritamska á vista primjera (dur i odgovarajući mol do 2 predznaka), 1 primjer u violinskom i 1 primjer u bas ključu (dvodjelna i četverodjelna podjela dobe) 
 3. ritamsko područje: izvođenje 2 á vista ritamska primjera u različitim jedinicama mjere (polovinska, četvrtinska i osminska jedinica mjere) 
 4. muzička teorija: identifikacija nota u violinskom i bas ključu – opseg od c- c 3 , identifikacija durskih i molskih ljestvica na osnovu predznaka, durska i molska ljestvica sa svim elementima: stupanj, stepen i polustepen, identifikacija intervala do oktave – veličina i vrsta (čisti, veliki i mali intervali), oznake za tempa i dinamiku. Izbor meloritamskih i ritamskih á vista primjera, kao i primjere zadataka za Muzičku teoriju kandidati mogu preuzeti na web stranici škole 

LINK: Pripremna nastava
LINK: Radni materijali za predmet Solfeggio i Muzička teorija