Zahtjevi prijemnog ispita za harmoniku 

  1. jedna durska i molska skala,  
  2. jedna koncertna etida ili (jedna etida sa tehničkim zahtjevima za desnu ruku, jedna etida sa tehničkim zahtjevima za lijevu ruku),  
  3. polifona kompozicija (preludij i fuga, fugetta, dvoglasna invencija),  
  4. ciklična kompozicija u cjelosti (sonata, svita, tema sa varijacijama),  
  5. jedna jednostavačna kompozicija – komad,  
  6. jedna kompozicija mora biti pisana originalno za harmoniku.  

Program prijemnog ispita se izvodi napamet 

Zahtjevi prijemnog ispita Solfeggia i Muzičke teorije 

  1. provjera sluha i memorije: izvođenje pjesme po vlastitom izboru, reprodukcija pojedinačnih i akordskih tonova odsviranih na klaviru (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće melodijske fraze (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće ritamske cjeline (neutralni slog) 
  2. melodijsko područje: izvođenje 2 meloritamska á vista primjera (dur i odgovarajući mol do 2 predznaka), 1 primjer u violinskom i 1 primjer u bas ključu (dvodjelna i četverodjelna podjela dobe) 
  3. ritamsko područje: izvođenje 2 á vista ritamska primjera u različitim jedinicama mjere (polovinska, četvrtinska i osminska jedinica mjere) 
  4. muzička teorija: identifikacija nota u violinskom i bas ključu – opseg od c- c 3 , identifikacija durskih i molskih ljestvica na osnovu predznaka, durska i molska ljestvica sa svim elementima: stupanj, stepen i polustepen, identifikacija intervala do oktave – veličina i vrsta (čisti, veliki i mali intervali), oznake za tempa i dinamiku. Izbor meloritamskih i ritamskih á vista primjera, kao i primjere zadataka za Muzičku teoriju kandidati mogu preuzeti na web stranici škole

LINK: Pripremna nastava
LINK: Radni materijali za predmet Solfeggio i Muzička teorija