Zahtjevi prijemnog ispita iz Solfeggia i Muzičke teorije 

  1. provjera sluha i memorije: izvođenje pjesme po vlastitom izboru, reprodukcija pojedinačnih i akordskih tonova odsviranih na klaviru (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće melodijske fraze (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće ritamske cjeline (neutralni slog) 
  2. melodijsko područje: izvođenje kraćeg melodijskog primjera sa pripremne nastave 
  3. ritamsko područje: izvođenje kraćeg ritamskog primjera  sa pripremne nastave 
  4. muzička teorija: identifikacija nota u violinskom i bas ključu – opseg od c- c3, prepoznavanje notnih vrijednosti, identifikacija predznaka (povisilice i snizilice), pauza i oznaka za tempo i dinamiku 

Materijale za vježbu kandidati će dobiti na časovima pripremne nastave koja je obavezna. 

LINK: Pripremna nastava
LINK: Radni materijali za predmet Solfeggio i Muzička teorija