Emir Brkić

Emir Brkić je dodiplomski studij (bakalaureat/bachelor muzičkih umjetnosti-klarinet) završio na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Vedrana Tuce, a master studij u klasi prof. Nikole Srdića na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. U Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo predaje predmete Klarinet, Kamerna muzika i Korepeticija. Tokom i nakon školovanja pohađao je radionice za klarinet na Muzikoj akademiji u Sarajevu sa predavačima iz Slovenije, Hrvatske, Švicarske i drugih zemalja. Učestvovao je na kongresu klarinetista u Travniku. Voditelj je okteta klarinetista i nestandardnih sastava kamerne muzike u Srednoj muzičkoj školi u Sarajevu. Sa svojim učenicima osvojio je brojne nagrade na federalnim i internacionalnim takmičenjima, te primio zahvalnice škola i organizatora takmičenja i radionica za postignuti uspjeh.