Lejla Šehić

Lejla Šehić je diplomirala klavir i korepeticiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i stekla zvanje akademski muzičar: pijanist-profesor 2004. godine u klasi prof. Nede Stanković, a zvanje magistar muzičkih umjetnosti-korepeticija stekla je 2012. godine u klasi prof. Nihada Krečo. U Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo predaje predmete Klavr, Kamerna muzika i Korepeticija. Usavršavala se na majstorskim radionicama kod David Wilde, Jokut Mihailović, Marina Horak, Aleksandar Serdar i Vladimir Mlinarić. Bila je aktivna kao član kamernog dua sa dr. Belmom Alić- violončelo (2005, 2006. i 2011. godine), solista na koncertima kamernih simfonijskih orkestara Zenice i Banja Luke 2002. godine (Mozartov klavirski koncert u C-duru), dirigent Naretkovog mješovitog zbora u Zenici 2002. i 2003, te je održavala klavirske recitale u Zenici i Mostaru. Tokom osamnaestogodišnjeg pedagoškog rada njeni učenici su osvojili četiri prve, sedam drugih i šest trećih nagrada na međunarodnim i federalnim takmičenjima učenika muzike u Beogradu, Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Bihaću, Mostaru itd.