Mimoza Strojil

Mimoza Strojil je diplomski i postdiplomski studij-klavir koncertni smjer sa usmjerenjima za pedagogiju i korepeticiju završila u klasi profesorice Bernadette Murnig na Johann Joseph Fux Konzervatoriju u Grazu (Austrija). U Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo predaje predmete Klavir-glavni predmet struke , Klavir MOS i obligatni. Usavršavala se na redovnim seminarima kod profesora Gregora Weicherta. U sklopu Ljubljaskog festivala bila je učesnik radionice i koncerta na temu improvizacije.