Tanja Smajić

Tanja Smajić je zvanje pedagog-koreograf klasičnog baleta stekla na Akademiji profesionalne umjetnosti u Moskvi (Ruska federacija) 1997. godine. U Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo predaje klasični balet i sve predmete vezane za klasični balet. Bila je voditeljica radionice na temu „Klasični repertoar-solo varijacije“, te je pohađala majstorske radionice kod Melinde Sziti (2017.) i Mile Lacković (2018.). Redovno priprema učenike za dječije plesove u baletnim predstavama Narodnog pozorišta Sarajevo. Njeni učenici su osvojili razne nagrade i pohvale na federalnim i internacionalnim takmičenjima.