Datum prijemnog ispita

Prijemni ispit za šk. 2019/2020. godinu će biti održan u subotu 22. juna 2019. godine prema slijedećem rasporedu:   Muzičar općeg smjera 10:00  – provjera muzičkih sposobnosti, teorija muzike i solfeggio Muzičar solista 10:00 praktični...

Read more

Pripremna nastava

PRIPREMNA / INSTRUKTIVNA NASTAVA Za sve zainteresirane kandidate Srednja muzička škola Sarajevo će organizirati pripremnu / instruktivnu nastavu iz nastavnih predmeta koji se polažu na eliminatornom prijemnom ispitu. Pripremna / instruktivna...

Read more