Datum prijemnog ispita

Prijemni ispit za šk. 2019/2020. godinu će biti održan u subotu 22. juna 2019. godine prema slijedećem rasporedu:   Muzičar općeg smjera 10:00  – provjera muzičkih sposobnosti, teorija muzike i solfeggio Muzičar solista 10:00 praktični...

Read more

Pripremna nastava

PRIPREMNA / INSTRUKTIVNA NASTAVA Za sve zainteresirane kandidate Srednja muzička škola Sarajevo će organizirati pripremnu / instruktivnu nastavu iz nastavnih predmeta koji se polažu na eliminatornom prijemnom ispitu. Pripremna / instruktivna...

Read more

DRUGI UPISNI ROK

Učenici koji žele upisati Srednju muzičku školu Sarajevo u drugom upisnom roku, obavezni su polagati prijemni ispit koji će se održati u utorak 10. jula 2018. godine u 11:00 sati. Prije pristupanja ispitu učenici su dužni popuniti prijavu za...

Read more