Novim izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo dozvoljen je upis u dvije škole uz saglasnost Ministarstva.
Učenici koji nisu polagali prijemni ispit, a odobreno ima je pohađanje dvije škole i oni učenici kojima je odobrenje u proceduri, obavezni su isti polagati.

PRIJEMNI ISPIT za šk. 2021/2022. održat će se u prostorijama Škole prema slijedećem rasporedu:

Muzičar općeg smjer (MOS)
Četvrtak 26. 08. 2021. godine u 10:00 sati

Muzičar solista
Četvrtak 26. 08. 2021. godine u 10:00 sati – INSTRUMENT – praktični dio ispita
Četvrtak 26. 08. 2021. godine u 11:30 sati – solfeggio i muzička teorija

Za dodatna pitanja pišite na info@muzickasa.edu.ba