PREDAJA DOKUMENATA I DRUGI UPISNI ROK

Učenici koji su primljeni u prvom upisnom roku šk 2024/25. god. u prvi razred Srednje muzičke škole Sarajevo, dužni su donijeti Prijavni obrazac odštampan iz EMIS sistema kao i svu navedenu dokumentaciju u prijavi.

Učenici koji paralelno upisuju Srednju muzičku školu, dužni su donijeti ovjerene kopije dokumenata. Spisak učenika koji su ostvarili pravo na paralelni upis će biti objavljen na web stranici Škole.

Prijem dokumenata će se vršiti u prostorijama Škole u petak 28. juna 2024. godine i u ponedjeljak 1. jula 2024. godine u terminu od 09:00 do 14:00 sati.

PRIJEMNI ISPIT ZA DRUGI UPISNI ROK

Prijemni ispit za drugi upisni rok u šk. 2024/25. za Srednju muzičku školu Sarajevo će biti održan u petak 28. juna 2024. godine sa početkom u 10:00 sati. za sve odsjeke na kojima budu upražnjena mjesta.

Obzirom da se prvi upisni rok završava 27. juna 2024. godine, slobodna mjesta za pojedine odsjeke će biti objavljena od strane Ministarstva.