Pripremna nastava 

Kako se prijaviti?  

Preporučujemo prijave do kraja mjeseca aprila na link
LINK: https://forms.office.com/e/MCrKKRKCEY 

Prihvatit će se i prijave tokom mjeseca maja i juna. 

Kada se održavaju časovi pripremne nastave?  

Pripremna nastava se održava tokom mjeseca maja i juna, a najkasnije do dva dana prije prijemnog ispita. 

Koliko časova sedmično i u kojem terminu?  

Svake sedmice učenik ima dva časa pripremne nastave u trajanju po 45 minuta (ukupno 10 časova). Škola će omogućiti dva jutarnja i dva popodnevna termina u dogovoru sa prijavljenim kandidatima. 

Pripremna nastava za solističke odsjeke održavat će se u dogovoru sa mentorom koji će vam biti dodijeljen nakon prijave na pripremnu nastavu.  

Pripremna nastava je besplatna. 

Za sve dodatne informacije ili pitanja budite slobodni da nas kontaktirate na pripremna.nastava@muzickasa.edu.ba