Rezultati prijemnog ispita u prvom upisnom roku za šk 2023/24. (10. i 16. juni 2023.)

Rezultate prijemnog ispita za prvi upisni rok u šk. 2023/24. koji je realiziran u dva 10. i 16. juna 2023. godine možete pogledati na slijedećem LINKU: http://muzickasa.edu.ba/wp-content/uploads/2023/06/REZULTATI-PRIJEMNOG-ISPITA-ZA-SK-2023-24-juni-10-16.pdf

Nakon što kandidat položi prijemni ispit, ostvareni bodovi će biti javno objavljeni na oglasnoj ploči Škole i web stranici www.muzickasa.edu.ba

Da bi EMIS administrator Srednje muzičke škole upisao bodove prijemnog ispita, svaki kandidat je OBAVEZAN dostavitI na e-mail: upis@muzickasa.edu.ba dostaviti slijedeće podatke:

oID broj (može se pronaći na bilo kojoj svjedodžbi ili dokumentu koji je izdala osnovna škola, kao i u sistemu za online upis u srednje škole
ŠIFRA MATURE koju je učenik dobio prilikom polaganja eksterne mature
VAŽNO: Oba broja dostaviti u što kraćem roku, tj. čim kandidat dođe do podatka (šifru mature ćete dobiti prilikom polaganja eksterne mature)

NAPOMENA: Kada Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS otvori ONLINE UPIS administrator Srednje muzičke škole može upisati bodove samo ako je učenik dostavio oID i Šifru mature, te nakon što je u online sistemu odabrao Srednju muzičku školu kao jedan od izbora. Administrator će u roku od 24 sata od prijave upisati bodove. Sve dok se bodovi ne upišu u sistemu će biti upozorenje da nemate „dodatne bodove“ (bodovi prijemnog ispita)

PREPORUKA: Svi kandidati na solističkim odsjecima, a na kojim je prijavljeno više kandidata od broja koji se prima, mogu pored solističkog smjera odabrati muzičar općeg smjera kao drugi ili treći izbor. Bodovi solfeggia i muzičke teorije koji su kandidati položili u sklopu solističkog odsjeka će biti preračunati za muzičar općeg smjera.