Prijemni ispit za šk. 2021/2022. održat će se prema slijedećem rasporedu:
Muzičar općeg smjer (MOS)
Utorak 08. 06. 2021. godine u 9:00 sati
Muzičar solista
Utorak 08. 06. 2021. godine u 10:00 sati – INSTRUMENT – praktični dio ispita
Srijeda 09. 06. 2021. godine u 9:00 sati – solfeggio i muzička teorija
Za dodatna pitanja pišite na upis@muzickasa.edu.ba