Uvažavajući alarmantno stanje po pitanju Corona virusa (COVID-19), UNICEF je razvio dokument pod nazivom „Glavne poruke i mjere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u školama“, a koji ima za cilj pružiti jasne i praktične smjernice za siguran rad kroz prevenciju, rano otkrivanje i kontrolu COVID-a u školama i drugim obrazovnim ustanovama. U aktu se nadalje navodi da, imajući u vidu da siguran nastavak rada škole ili njihovo ponovno otvaranje nakon prekida nastave zahtijeva pažljivo planiranje, poruke i mjere iz dokumenta značajno mogu pomoći u promovisanju javnog zdravlja.

PROČITAJTE AKT NA LINKU: „Glavne poruke i mjere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u školama“ u prilogu.

531 Comments

Comments are closed.