Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Naredbu o početku školske 2020/2021. godine i organizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.
U prilogu pomenute Naredbe dato je i Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini kao i Metodologija realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca, a u kojoj su date precizne upute o odvijanju nastave u aktuelnim epidemiološkim uvjetima.

Želimo Vam uspješan i sretan početak nove školske godine!

POGLEDAJTE PDF DOKUMENTE:

1. Naredba PDF
2. Uputstvo PDF

3. Metodologija PDF