Dragi učenici, dragi roditelji,
rok za prijavu učenika izvan Kantona Sarajevo za upis u 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo se produžuje do 12. juna 2020. godine, do 12:00 sati.
Podsjećamo, učenici izvan Kantona Sarajevo potrebno je da se prijave elektronski i to na način da potrebnu dokumentaciju dostave na zvanični e-mail osnovne škole na području Kantona Sarajevo koju izabere roditelj/staratelj učenika.
Prilikom prijave učenici izvan Kantona Sarajevo potrebno je da dostave slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
  • Uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o završenom 5., 6. i 7. razredu);
  • Dokumenti/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodnim takmičenjima.
    Osnovna škola u kojoj učenik preda dokumentaciju će unijeti potrebne podatke u informacioni sistem i kreirati oID (obrazovni identifikator) koji predstavlja šifru učenika/kandidata te putem kojeg će učenik kreirati svoj korisnički nalog i pristupiti online sistemu za prijavu i upis u srednju školu na području Kantona Sarajevo.

Članak preuzet sa: MON.KS.GOV.BA