Svi učenici koji su nakon završenog online upisa stekli pravo upisa u Srednju muzičku školu Sarajevo dužni su da u petak 06. jula 2018. godine u periodu od 10 do 12 sati u prostorije Škole DONESU ISPRINTANI I POTPISANI ZAHTJEV ZA UPIS koji sami preuzimaju i printaju sa svog ličnog profila online sistema na kojem su pratili rang liste za prijem u srednju školu. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koja se prilaže u originalu. Napomena: Zahtjev je elektronski ispunjen i potrebno je samo da se isti potpiše od strane  učenika / roditelja. Učenik koji ne podnese zahtjev za upis smatrat će se da je za svoj izbor odabrao drugu školu. Srednja muzička škola će na osnovu primljenih zahtjeva iz prvog upisnog roka objaviti plan upisa za drugi upisni rok.

Kandidati su dužni da uz zahtjev za upis prilože dokaz o uplati participacije za školovanje (uplatnica) u iznosu od 40 KM (četrdeset konvertibilnih maraka).

PRIMJER UPLATNICE

 

 

2227 Comments

Comments are closed.