Prijemni ispit za šk. 2019/2020. godinu će biti održan u subotu 22. juna 2019. godine prema slijedećem rasporedu:

 

Muzičar općeg smjera

10:00  – provjera muzičkih sposobnosti, teorija muzike i solfeggio

Muzičar solista

10:00 praktični ispit iz glavnog predmeta – instrumenta

12:00 solfeggio i muzička teorija

 

SVE INFORMACIJE O ZAHTJEVIMA PRIJEMNOG ISPITA MOŽETE PRONAĆI U GLAVNOM MENIJU “PRIJEMNI ISPIT 2019.”

 

467 Comments

Comments are closed.