Pripremna / instruktivna nastava iz predmeta Solfeggioa i Muzičke teorija će biti realizirana prema slijedećim terminima i satnici:

DATUM
VRIJEME
PROFESOR
SMJER
KABINET
11., 12., 13., 14., i 18. juni 2018.
Od 17:45
do 19:15
Branka Vidović, prof.
Muzičar općeg smjera (MOS)
BR. 4
11., 12., 13., 14., i 18. juni 2018.
Od 17:45
do 19:15
Admir Kustura, prof.
Muzičar solista
BR. 9

 

1226 Comments

Comments are closed.