Nastava iz predmeta Solfeggio i Muzička teorija bit će održana u periodu od 10. -14. juna 2019. u terminima:

Smjer: Muzičar općeg smjera (MOS)

Ponedjeljak: 10:45-12:20
Utorak:         17:00-18:30
Srijeda:        18:30-20:00
Četvrtak:      17:00-18:35
Petak:          09:40-11:30

Smjer: Muzičar solista (svi instrumenti)

Ponedjeljak: 17:50-19:20
Utorak:         11:35-13:10
Srijeda:        10:45-12:20
Četvrtak:      09:40-11:30
Petak:          17:50-19::20

 

594 Comments

Comments are closed.