Dragi učenici, dragi roditelji,
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, 15. juna 2020. godine (ponedjeljak), objaviti Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, web i facebook stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Istog dana, 15. juna 2020. godine, sa početkom u 9:00 sati, počet će online prijave i upis učenika u 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo.
Učenici iz inostranstva, a koji namjeravaju upisati 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo, trebaju preuzeti šifru za pristup online sistemu u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, kancelarija 216). Šifre se mogu preuzeti od sutra, 10. juna 2020. godine, u periodu od 9:00 do 13:00 sat.
Prilikom preuzimanja šifre potrebno je da učenik predoči slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
  • Uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o završenom 5., 6. i 7. razredu);
  • Prijevode tražene dokumentacije od strane sudskog tumača;
  • Rješenje o nostrifikaciji/ekvivalenciji obrazovnih isprava.
    Na osnovu dostavljene dokumentacije izvršit će se unos potrebnih podataka u informacioni sistem i kreirati šifra učeniku.

TEKST MOŽETE PROČITATI NA LINKU: MON.KS.GOV.BA