Molimo sve kandidate koji su položili prijemni ispit da pored oID broja dostave šifru mature sa M2 obrasca (šifra učenika/ca) koji ste dobili pri polaganju eksterne mature, da bi Škola mogla unijeti bodove sa prijemnog ispita u Vaše online prijave. Šifru učenika/ca čini 20 brojeva. Obavezno naznačiti ime i prezime kandidata uz šifru.

Šifre učenika/ca dostavljati na e mail adresu:

upis@muzickasa.edu.ba

667 Comments

Comments are closed.