Datum prijemnog ispita

Prijemni ispit za šk. 2019/2020. godinu će biti održan u subotu 22. juna 2019. godine prema slijedećem rasporedu:   Muzičar općeg smjera 10:00  – provjera muzičkih sposobnosti, teorija muzike i solfeggio Muzičar solista 10:00 praktični...

Read more

Pripremna nastava

PRIPREMNA / INSTRUKTIVNA NASTAVA Za sve zainteresirane kandidate Srednja muzička škola Sarajevo će organizirati pripremnu / instruktivnu nastavu iz nastavnih predmeta koji se polažu na eliminatornom prijemnom ispitu. Pripremna / instruktivna...

Read more

DRUGI UPISNI ROK

Učenici koji žele upisati Srednju muzičku školu Sarajevo u drugom upisnom roku, obavezni su polagati prijemni ispit koji će se održati u utorak 10. jula 2018. godine u 11:00 sati. Prije pristupanja ispitu učenici su dužni popuniti prijavu za...

Read more

V A Ž N O! ONLINE UPIS

Obavještavamo sve učenike koji su položili prijemni ispit, da u što kraćem roku dostave školi oID broj koji sadrži 12 brojeva. BEZ oID BROJA KOMISIJA ZA PRIJEM NE MOŽE UNIJETI BODOVE OSTVARENE NA PRIJEMNOM ISPITU oID broj možete pronaći na...

Read more